Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste
Laatimispvm: 25.5.2018
 1. Rekisterinpitäjä
  Jalkinepalloculb Ry
  c/o Jorma Hakala
  Satakunnankatu 1 B 4
  28100 Pori

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Jorma Hakala
  Satakunnankatu 1 B 4
  28100 Pori
  040 549 4727

 3. Rekisterin nimi
  JPC Jäsenrekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Jäsentietojen ylläpito.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Jäsenrekisterin sisältämät tiedot:
  5.1
  Henkilötiedot
  5.1.1
  Nimi
  5.1.2
  Katuosoite
  5.1.3
  Postinumero ja -toimipaikka
  5.1.4
  Puhelinnumero
  5.1.5
  Sähköpostiosoite
  5.1.6
  Liittymisaika
  5.1.7
  Jäsenmaksutiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Jäseniltä saadut tiedot liittymisen yhteydessä ja jäsenien itse päivittämät tiedot.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Jalkinepalloculb Ry:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1.
  Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2.
  Palvelimelle talletetut tiedot
  Pääsy palvelimelle on vain sivuston ja palvelimen ylläpitohenkilöstöllä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1
  Jäsenillä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu jäsenrekisteriin. Jäsenen on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2
  Jäsenillä on oikeus oikaista itseään koskevia jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3
  Jäsenillä on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.

 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta jäseniin kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

Seuraavaksi tapahtuu...